Samen werken is ook samen leren

We (gemeente & onderwijs & hulpverlening) willen een dekkend netwerk jeugdondersteuning. We zijn er allemaal druk mee. Het blijft de kunst elkaar aan te vullen en te versterken.

Het onderwijs heeft behoefte aan extra ondersteuning voor leerlingen die in hun leren belemmerd worden door kwesties waar school geen invloed op kan uitoefenen. De gemeente investeert vanuit haar nieuwe taak, in preventieve jeugdhulp. De hulpverleners werken, betaald door de gemeente, op school in een voor hen nieuwe omgeving.
De gemeente wil inzicht krijgen in het effect van de inzet. School is benieuwd of alle inspanningen positief effect hebben op de schoolcarrière van de leerlingen. De hulpverleners  hebben behoefte aan meer kader en houvast. Voor hen is de zoektocht: wat kan en mag in die nieuwe setting?

Even lijkt het er op dat we een werkgroep gaan instellen, gaan praten over rollen, taken, protocollen…Niet echt iets waar ik heel warm van word. Maar al snel komen we samen tot iets moois: De gemeente gaat haar effect-vraag stellen aan de hulpverleners en de scholen voor VO. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden. Geen werkgroepen, geen vastgelegde protocollen en rollen en taken. Wel samen zoeken naar wat werkt. En wat in de weg zit. Zodra we dat doorhebben, kan het altijd nog op papier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *