Publicaties

Titel: Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

  • Auteurs: Klaas Hiemstra, Jacqueline Schoones, Otto de Loor en Monica Robijns
  • Jaar: 2013
  • Link: klik hier voor de pdf

Titel: Scenario’s als hulp voor het ontwikkelen van schoolstrategie

Titel: De school uit, de regio in

Titel: Goed in verschillen

  • Auteurs: Klaas Hiemstra, Jacqueline Schoones, Otto de Loor en Dini van Donselaar
  • Jaar: 2011
  • Link: Klik hier voor de pdf

Titel: Meer oog voor psychologische behoeften | Over de pedagogiek van het welbevinden