Ik ben

... leidinggevende, coach en procesbegeleider

... bestuurs- en organisatiewetenschapper

... mensenmens in hart en nieren

Ik werk als

... directielid op een school voor voortgezet onderwijs
met de portefeuille passend onderwijs en ben leidinggevende van het team praktijkonderwijs en het ondersteuningsteam

... begeleidingskundige, werkend op het raakvlak van mens, werk en organisatie.

Dit heeft JPW coaching te bieden:

Individuele coaching

Vraagstukken waarbij persoon, werk en organisatie samenkomen

Begeleide intervisie

Reflectie op het werk, in een groep van maximaal zeven professionals

Constructief samenwerken in teams

Van samen werken naar samenwerken, wat werkt?

Sparren over samenwerkingskwesties

Analyse en advies bij de vraag ‘wat gebeurt hier nou?’.